Translate "Quecksilberverseuchung" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Quecksilberverseuchung — onesnaženje z živim srebrom (Slovenian / slovenščina)
Prisotnost in izpust živega srebra, v naravi prisotnega težkega kovinskega elementa, v zrak, vodo in prst, najsi je to posledica naravnih razmer, kot je izhlapevanje, ali človeških dejavnosti, kot so kurjenje premoga, kopanje in taljenja rude. (Vir: FFD / EEN)

Translate Quecksilberverseuchung

Learn how to say "Quecksilberverseuchung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey