Toll Free: (800) 790-3680

Translate "pyralen" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


pyralen — piralen (Slovenian / slovenščina)
Kemijska spojina, ki spada v družino polikloriranih bifenilov, uporablja se pri izdelavi električnih naprav, ki potrebujejo izolirno tekočino, kot so električni transformatorji in kondenzatorji, pogosti so tudi v hidravličnih strojih, vakuumskih črpalkah, kompresorjih in tekočinah toplotnih izmenjevalnikov. (Vir: PZ)

Translate pyralen

Learn how to say "pyralen" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC