Toll Free: (800) 790-3680

Translate "prvok" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


prvok — praživali (Slovenian / slovenščina)
Raznoliko deblo evkariotičnih mikroorganizmov z raznoliko zgradbo. Lahko so preprosti protoplazmi z enim jedrom in vse do oblik kolonij. Telo je golo ali pokrito z lupino, gibajo se s psevdopodii, migetalkami ali bički. Plavajoče vrste težijo k splošni simetriji, prirasle oblike k radialni. Prehranjevanje je fagotrofično, avtotrofično ali saprozoično. (Vir: MGH)

Translate prvok

Learn how to say "prvok" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC