Toll Free: (800) 790-3680

Translate "prvok" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


prvok — pierwotniaki (Polish / polski)
Protozoa, podkrólestwo zwierząt obejmujące około 30 tysięcy gatunków jednokomórkowych organizmów, zwykle mikroskopijnej wielkości, charakteryzujących się wyodrębnionym jądrem komórkowym lub wieloma jądrami, poruszających się za pomocą nibynóżek, wici albo rzęsek

Translate prvok

Learn how to say "prvok" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Czech and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC