Toll Free: (800) 790-3680

Translate "provincija" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


provincija — provinca, pokrajina (Slovenian / slovenščina)
Geografsko področje precejšnega obsega, manjše kot kontinent, večje kot regija. Poenotene so nekatere ali vse značilnosti in se jo zato lahko preučuje kot celoto. Na primer živalska provinca ima posebno zbirko živalskih vrst, ki se razlikuje od zbirke v drugih različnih sočasnih okoljih. (Vir: WHIT)

Do you need Serbian translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "provincija" in Slovenian, Translation Services USA can help with that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Serbian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate provincija

Learn how to say "provincija" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Serbian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC