Toll Free: (800) 790-3680

Translate "precisar" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


precisar — sakna (Swedish / svenska)
Att behöva ett antal eller en mängd av något, men inte ha tillräckligt eller alls något.

Translate precisar

Learn how to say "precisar" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Portuguese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC