Toll Free: (800) 790-3680

Translate "politikai szervezet" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


politikai szervezet — politična organizacija (Slovenian / slovenščina)
Skupina organiziranih oseb, ki si prizadeva za oblast ali jo v vladnih ali javnih zadevah izvršuje, podpira kandidate za urade, lobira za dejanja in mobilizira podporo zakonskim osnutkom ali vladni politiki. (Vir: CIV / BLD)

Translate politikai szervezet

Learn how to say "politikai szervezet" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC