Translate "politik" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


politik — politiek (Dutch / Nederlands)
De theorie en praktijk van het verwerven en uitoefenen van de bevoegdheid in een maatschappij te regeren om waarden te arbitreren, middelen toe te wijzen en regels vast te leggen en af te dwingen.

Translate politik

Learn how to say "politik" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hatian Creole and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey