Translate "poatlead" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


poatlead — blyertspenna (Swedish / svenska)
Ett vanligt skrivverktyg (tillverkat av en grafitkärna omgiven av trä) som använder sig av grafit (ofta benämnt bly) för att skapa märken på papper.

Translate poatlead

Learn how to say "poatlead" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey