Toll Free: (800) 790-3680

Translate "pluta" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


pluta — korek (Polish / polski)
tkanka wtórna okrywająca starsze łodygi (pnie), korzenie i bulwy, wytwarzana przez miazgę korkotwórczą (fellogen)

The original Slovenian definition:

pluta (Slovenian)
Tanek, lahek, porozen zunanji del lubja hrasta plutovca, ki se na široko uporablja kot izolator in kot zamašek za steklenice, sode, itd.

Do you need Slovenian translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "pluta" in Polish, Translation Services USA can help with that, too!

Our global network of professional translators can help translate your project into Slovenian, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate pluta

Learn how to say "pluta" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC