Toll Free: (800) 790-3680

Translate "platina" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


platina — platina (Slovenian / slovenščina)
Raztezen, koven, srebrnobel kovinski element, ki je zelo odporen na vročino in kemikalije. Pojavlja se samostojno ali v povezavi z drugimi platinastimi kovinami, zlasti v osmiju in iridiju; Uporablja se v draguljarstvu, za laboratorijske naprave, električne kontakte, v zobozdravstvu, galvaniziranju in kot katalizator.

Translate platina

Learn how to say "platina" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC