Toll Free: (800) 790-3680

Translate "piac" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


piac — trg, tržišče (Slovenian / slovenščina)
Kraj trgovskih dejavnosti, kjer se kupuje in prodaja predmete. Tudi nakupovanje in prodaja. V omejenem pomenu je trg niz ponujenih in zahtevanih cen, ki jih postavljajo posredniki na trgu vrednostnih papirjev. Tudi zahteva po kateremkoli določenem predmetu. (Vir: WESTS)

Translate piac

Learn how to say "piac" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC