Toll Free: (800) 790-3680

Translate "piac" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


piac — rynek (Polish / polski)
miejsce działalności handlowej, gdzie sprzedaje się i kupuje towary; także kupno i sprzedaż; w sensie zawężonym rynek to zakresy stawek i cen zgłaszanych przez pośredników handlowych i maklerów na rynku papierów wartościowych; także zapotrzebowanie na określony towar

Translate piac

Learn how to say "piac" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC