Toll Free: (800) 790-3680

Translate "piac" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


piac — markt (Dutch / Nederlands)
Handelsplaats waar artikelen gekocht en verkocht worden. Ook aankoop en verhandeling. In engere zin is een markt het geheel van vraag- en aanbodprijzen gerapporteerd door makelaars die de markt tot over-de-toonbank zekerheid maken. Tevens de vraag naar een bepaald artikel.

Translate piac

Learn how to say "piac" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC