Translate "Pepeluali" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Pepeluali — februari (Swedish / svenska)
Den andra månaden enligt den gregorianska kalendern med 29 dagar under skottår och 28 dagar andra år.

Translate Pepeluali

Learn how to say "Pepeluali" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey