Translate "Pepeluali" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Pepeluali — február (Slovak / slovenčina)
Druhý mesiac v gregoriánskom kalendári, má 29 dní v priestupnom roku a 28 dní ostatné roky.

Translate Pepeluali

Learn how to say "Pepeluali" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey