Translate "Pepeluali" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Pepeluali — veebruar (Estonian / eesti keel)
Gregoriuse kalendris teine kuu, milles on liigaastal 29 päeva ja teistel aastatel 28 päeva.

Translate Pepeluali

Learn how to say "Pepeluali" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey