Toll Free: (800) 790-3680

Translate "patak" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


patak — potok (Slovenian / slovenščina)
Majhen vodni tok ali potoček, ki navadno hitro teče po neravnem ozemlju, krajši in manjši kot rečica; zlasti vodni tok, ki izteka neposredno iz tal, npr. izvir ali pronicanje, ali pa nastane zaradi močnega dežja ali taljenja snega.
Ozka zajeda ali zaliv, predvsem morja. (Vir: CED)

Translate patak

Learn how to say "patak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC