Toll Free: (800) 790-3680

Translate "patak" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


patak — strumyk (Polish / polski)
część morza lub jeziora wcinająca się w ląd; niewielka wąska zatoka, zwłaszcza morska
niewielki ciek wodny; mały strumień; rzeczka

Translate patak

Learn how to say "patak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC