Toll Free: (800) 790-3680

Translate "patak" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


patak — puro (Finnish / suomi)
Pieni joki; törmien rajoittama liikkuvan veden massa.
Pieni sisentymä tai lahti, erityisesti meressä.
Pieni virta tai puro, tavallisesti epätasaisessa maastossa ripeästi virtaava, puroa lyhyempi ja pienempi; erityisesti puro joka pulppuaa suoraan maasta, kuten lähde, tai syntyy rankkasateesta tai sulavasta lumesta.

Translate patak

Learn how to say "patak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC