Toll Free: (800) 790-3680

Translate "patak" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


patak — beek (Dutch / Nederlands)
Een klein stroompje of riviertje, dat gewoonlijk door een ruw terrein vloeit, kleiner van lengte en volume dan een kreek, voornamelijk een stroom die voortkomt uit de bodem zoals van een bron of infiltratie of dat wordt gevoed door hevige regenval of smeltende sneeuw.
Smalle ingang of baai, vooral in de zee.

Translate patak

Learn how to say "patak" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC