Translate "oxydo de aluminium" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


oxydo de aluminium — tlenek glinu (Polish / polski)
Związek glinu z tlenem, bezbarwne kryształy o dużej twardości i wysokiej temperaturze topnienia;w przyrodzie występuje jako minerał korund (jego zabarwionymi odmianami są między innymi szafir i rubin); otrzymywany na skalę przemysłową z boksytu, kaolinu lub z gliny, używany do produkcji metalicznego glinu (aluminium).

The original Interlingua definition:

oxydo de aluminium (Interlingua)
Oxydo natural o synthetic de aluminium, multo diffundite in le natura, sovente trovate como componente de argillas, feldspates, micas e altere minerales, e como componente principal del bauxite.

Translate oxydo de aluminium

Learn how to say "oxydo de aluminium" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey