Translate "ovo" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ovo — jajo (Polish / polski)
żeńska komórka rozrodcza, komórka jajowa; u gadów i ptaków zawierająca żółtko i białko, otoczone mocną skórką zewnętrzną albo skorupką

Translate ovo

Learn how to say "ovo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Lingua Franca Nova and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey