Translate "os" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


os — kosť (Slovak / slovenčina)
Kompozitný materiál pozostávajúci najmä z fosforečnanu vápenatého a kolagénu a tvorí kostru väčšiny stavovcov.

Translate os

Learn how to say "os" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey