Translate "ono" into Finnish (suomi)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ono — kuusi (Finnish / suomi)
Viiden jälkeen ja ennen seitsemää tuleva kardinaaliluku, jonka esitys roomalaisin numeroin on VI ja arabialaisin numeroin 6.

Translate ono

Learn how to say "ono" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Finnish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey