Translate "Oman" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Oman — Oman (Polish / polski)
Państwo położone na Bliskim Wschodzie, w południowo-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, ze stolicą w Maskacie.

Translate Oman

Learn how to say "Oman" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Frisian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey