Toll Free: (800) 790-3680

Translate "odstranjevanje odpadkov" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


odstranjevanje odpadkov — usuwanie odpadów (Polish / polski)
całość firm komercyjnych zajmujących się głównie likwidacją lub usuwaniem odpadów z obszarów zamieszkiwanych przez ludzi lub zwierzęta lub materiałów odpadowych pozostalych po procesie produkcyjnym

The original Slovenian definition:

odstranjevanje odpadkov (Slovenian)
Združba komercialnih podjetij, ki se primarno ukvarja z odstranjevanjem odpadkov iz človeških in živalskih naselbin oziroma z odstranjevanjem nezaželenih materialov, ki ostanejo ob proizvodnih postopkih. (Vir: TOE)

Do you need Slovenian translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "odstranjevanje odpadkov" in Polish, Translation Services USA can help with that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate odstranjevanje odpadkov

Learn how to say "odstranjevanje odpadkov" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC