Translate "octo" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


octo — åtta (Swedish / svenska)
Det naturliga tal som kommer efter sju och före nio, och som med romerska siffror skrivs VIII och med arabiska siffror 8.

Translate octo

Learn how to say "octo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Latin and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey