Toll Free: (800) 790-3680

Translate "ocena tveganja" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


ocena tveganja — ocena ryzyka (Polish / polski)
jakościowa i ilościowa ocena określająca ryzyko, np. wystąpienia zanieczyszczenia, na jakie jest wystawione ludzkie zdrowie oraz środowisko

The original Slovenian definition:

ocena tveganja (Slovenian)
Kvalitativna in kvantitativna ocena za označitev tveganja, ki ga za človeško zdravje in/okolje sprožajo dejanja, prisotnost ali uporaba določenih snovi oziroma onesnaževal. (Vir: LEEa)

Now that you've learned the Polish word for "ocena tveganja", maybe you also need Slovenian translation for your document, website, or app? You're in the right place!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

Satistfaction is guaranteed, so there's no risk; just fill out our famous three-question form to get a Get Quote for your translation project today!


Translate ocena tveganja

Learn how to say "ocena tveganja" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC