Toll Free: (800) 790-3680

Translate "obvestilo" into Czech (čeština)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


obvestilo
oznámení (Czech / čeština)

The original Slovenian definition:

obvestilo (Slovenian)
Posamezniku sporočena stvarna informacija, nasvet ali pisno opozorilo iz pooblaščenega vira, pogosto zaradi zakonskega ali administrativnega pravila, ki zahteva prenos teh informacij vsem zainteresiranim strankam.
Uradno obvestilo, mnenje, nasvet ali priporočilo, ki ga oseba, kateri je namenjeno, po lastni presoji upošteva ali pa ne.

Do you need Slovenian translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "obvestilo" in Czech, Translation Services USA can help with that, too!

If you have documents, a website, an app, or anything else that requires a thorough, accurate translation by native-speaking Slovenian linguists, Translation Services USA can put you in touch with the right people.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate obvestilo

Learn how to say "obvestilo" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Czech by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC