Translate "Oach" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Oach — ek (Swedish / svenska)
Varje träd av släktet Quercus i ordningen Fagales, kännetecknat av enkla vanligen flikiga löv, fjälliga vinterknoppar, stjärnformad kärnved och frukten, ekollonet, som är en nöt. Veden är tålig, hård och hållbar, och har i allmänhet ett distinkt mönster.

Translate Oach

Learn how to say "Oach" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Bavarian and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey