Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nyomelem" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nyomelem — sledni element (Slovenian / slovenščina)
Vsak izmed množice različnih kemičnih elementov, ki se v zelo majhnih količinah pojavljajo v organizmih in so nujni za številne fiziološke in biokemične procese.

Translate nyomelem

Learn how to say "nyomelem" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC