Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nyomanyag" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nyomanyag — sledilo, sledilna snov (Slovenian / slovenščina)
1) Kovine in nekovine, ki so nujne za metabolične procese alg, nevretenčarjev in vretenčarjev. Organizmi, ki skoraj vso energijo pridobijo pri fotosintezi so še posebej odvisno od raztopljenih sledilnih snovi. 2) Nečistoče, ki so prisotne v majhnih, vendar zaznavnih količinah. (Vir: NATURE / GEMAIR)

Translate nyomanyag

Learn how to say "nyomanyag" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hungarian and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC