Translate "nigre" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nigre — zwart (Dutch / Nederlands)
Een kleur (de kleur van de lucht 's nachts of de veren van een merel), gemaakt door het absorberen van al het licht en de afwezigheid van reflectie; donker en kleurloos.

Translate nigre

Learn how to say "nigre" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Interlingua and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey