Translate "Niederschlagszunahme" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Niederschlagszunahme — zwiększanie ilości opadów atmosferycznych (Polish / polski)
zwiększanie opadów atmosferycznych poprzez zmiany w koloidalnej stabilności chmur

Translate Niederschlagszunahme

Learn how to say "Niederschlagszunahme" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey