Translate "Niederschlagserhöhung" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Niederschlagserhöhung — povečanje količine padavin (Slovenian / slovenščina)
Povečanje padavin, izhaja iz sprememb koloidne trdnosti oblakov. Lahko je namerna, s stimulacijo oblakov, ali nenamerna, kot onesnaževanje, ki povečuje koncentracijo razpršil in zmanjšuje sončno svetlobo. (Vir: PARCOR)

Translate Niederschlagserhöhung

Learn how to say "Niederschlagserhöhung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey