Translate "Nickel" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nickel — nikelj (Slovenian / slovenščina)
Koven, raztezen, srebrnobel kovinski element, ki je zelo močan in odporen proti koroziji, nahaja se v pentlanditu in nikelinu. Uporablja se zlitinah, zlasti za povečanje žilavosti jekla, za posrebritev in kot katalizator pri organskih sintezah. (Vir: CED)

The original German definition:

Nickel (German)
Chemisches Element mit dem Symbol Ni und der Ordnungszahl 28, silberweißes Übergangsmetall, das unter anderem in Legierungen verwendet wird

Translate Nickel

Learn how to say "Nickel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey