Translate "Nickel" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nickel — nikiel (Polish / polski)
kowalny, ciągliwy, srebrzysto-biały pierwiastek metaliczny, odporny na korozję; występuje głównie w pentlandycie i nikolicie, używany do produkcji stopów, szczególnie w celu wzmocnienia stali, w galwanotechnice oraz jako katalizator w syntezach organicznych

The original German definition:

Nickel (German)
Chemisches Element mit dem Symbol Ni und der Ordnungszahl 28, silberweißes Übergangsmetall, das unter anderem in Legierungen verwendet wird

Translate Nickel

Learn how to say "Nickel" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey