Translate "nichts zu danken" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nichts zu danken — nie ma sprawy (Polish / polski)
Zwyczajowa odpowiedź oznaczająca, że przysługa została oddana darmo.

The original German definition:

nichts zu danken (German)
Eine gebräuchliche Antwort auf einen Dank, die ausdrückt, dass die Handlung freiwillig getätigt wurde.

Translate nichts zu danken

Learn how to say "nichts zu danken" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey