Translate "nichtkontrollierte Bildklassifikation" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nichtkontrollierte Bildklassifikation — nenadzorovana uvrstitev slike (Slovenian / slovenščina)
Nenadzorovana uvrstitev je uvrstitev z najmanj operatorjevega vložka. Na voljo ni vadbenega vzorca in podvrsta zunanje oblike prostora je dosežena z identifikacijo naravnih skupin meritvenih vektorjev. (Vir: GEOG / YOUNG)

Translate nichtkontrollierte Bildklassifikation

Learn how to say "nichtkontrollierte Bildklassifikation" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey