Translate "nichtionisierende Strahlung" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nichtionisierende Strahlung — neionizirno sevanje (Slovenian / slovenščina)
Sevanje, ki ne spremeni zgradbe atomov, vendar segreva tkivo in lahko povzroči škodljive biološke posledice.

Translate nichtionisierende Strahlung

Learn how to say "nichtionisierende Strahlung" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey