Translate "nicht mögen" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nicht mögen — niet houden van (Dutch / Nederlands)
Een afkeer of tegenzin hebben of voelen voor.
Intensief afkerig voelen van; een sterke vijandigheid voelen ten aanzien van.

The original German definition:

nicht mögen (German)
Etwas oder jemanden heftig ablehnen; Feindseligkeit gegenüber etwas oder jemandem empfinden.

Translate nicht mögen

Learn how to say "nicht mögen" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey