Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nevihta" into Czech (čeština)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nevihta
bouře (Czech / čeština)

The original Slovenian definition:

nevihta (Slovenian)
Motnja v ozračju, ki vključuje vplive obstoječega tlaka in vetrnih polij, ti se na lestvici razvrščajo od tornadov do ekstratropskih ciklonov. Pomeni tudi s tem povezano vreme in podobno. (Vir: MGH)
Vihar, ki ga povzroči močno dviganje zračnih tokov, značilnosti so grmenje, bliskanje in ponavadi močan dež ali toča.

Looking for professional Slovenian translation? Now that you know what "nevihta" in Czech is, Translation Services USA can provide that, too!

Our global network of professional translators can help translate your project into Slovenian, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate nevihta

Learn how to say "nevihta" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Slovenian and Czech by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC