Translate "Neustadt" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Neustadt — novo mesto (Slovenian / slovenščina)
Vsa posamezna sodobna urbana rast naselij, ki sestavlja majhna in samozadostna mesta z načrtovano ureditvijo stanovanjskega, industrijskega in trgovskega razvoja. (Vir: WEBSTE)

Translate Neustadt

Learn how to say "Neustadt" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey