Translate "Neurotoxizität" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Neurotoxizität — neurotoksyczność (Polish / polski)
występowanie szkodliwych skutków w układzie nerwowym po narażeniu na substancje chemiczne

Translate Neurotoxizität

Learn how to say "Neurotoxizität" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey