Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nazionalizazio" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nazionalizazio — nacionalizacija (Slovenian / slovenščina)
Prenos lastništva zasebnega posla ali drugega zasebnega imetja na nacionalno vlado preko nekompenziranega odvzema (razlastitev) ali preko prisilne prodaje po ceni, ki jo določi vlada. Prisilen odvzem (podržavljanje sredstev), zlasti proizvodnih sredstev, ki so v lasti fizičnih ali zasebnih pravnih oseb, na podlagi zakona in s plačilom odškodnine. (Vir: SPL)

Do you need Basque translation for your personal or business project? Now that you've found how to say "nazionalizazio" in Slovenian, Translation Services USA can help with that, too!

We have experienced, native-speaking Basque translators that can help translate your business and personal documents, certified documents, website, app, or anything else.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate nazionalizazio

Learn how to say "nazionalizazio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC