Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nazioarteko lankidetza; nazioarteko kooperazio" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nazioarteko lankidetza; nazioarteko kooperazio — współpraca międzynarodowa (Polish / polski)
współpraca pomiędzy rządami, przedsiębiorstwami lub osobami polegająca na opracowaniu wspólnej strategii szczególnie w zakresie badań lub regulacji standardów przemysłowych

Looking for professional Basque translation? Now that you know what "nazioarteko lankidetza; nazioarteko kooperazio" in Polish is, Translation Services USA can provide that, too!

Our global network of professional translators can help translate your project into Basque, no matter how big or how small.

We have a translation solution to fit every project and every budget, so get your Get Quote now in just three easy steps!


Translate nazioarteko lankidetza; nazioarteko kooperazio

Learn how to say "nazioarteko lankidetza; nazioarteko kooperazio" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Basque and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC