Toll Free: (800) 790-3680

Translate "nananana" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


nananana — spinnen (Dutch / Nederlands)
Een dier behorende tot de orde Araneae; leden hebben acht poten en produceren zijde uit de spinklieren onder op hun achterlijf. Sommige soorten maken met deze zijde webben waarin prooien worden gevangen (de vorm varieert van soort tot soort), maar vele jagen zonder web.

Translate nananana

Learn how to say "nananana" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Hawaiian and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC