Translate "Nahrungskette" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nahrungskette — prehranjevalna veriga (Slovenian / slovenščina)
Vrsta organizmov v zaporednih trofičnih stopnjah v določeni združbi, preko katerih se prenaša energija s prehranjevanjem; v prehranjevalno verigo vstopi energija z vezavo v primarne pridelovalce (v glavnem zelene rastline) in se prenese na rastlinojedce (primarni porabniki), nato se prenese na mesojedce (sekundarni in terciarni porabniki). (Vir: LBC)

Translate Nahrungskette

Learn how to say "Nahrungskette" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey