Translate "Nahrungskette" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


Nahrungskette — łańcuch pokarmowy (Polish / polski)
szeregi organizmów zajmujących kolejne poziomy troficzne w obrębie zbiorowiska; pomiędzy tymi poziomami energia przekazywana jest w postaci odżywiania się; energia wchodzi do łańcucha troficznego w procesie asymilacji producentów pierwotnych (głównie rośliny zielone), dalej przechodzi przez poziom roślinożerców (konsumentów I rzędu), a następnie do poziomu mięsożerców (konsumentów II i III rzędu)

Translate Nahrungskette

Learn how to say "Nahrungskette" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in German and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey